Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Ärter, höstraps och vårraps. Obärgad areal 2003

Hektar och procent av grödarealen

16. Peas, winter rape and spring rape. Area not harvested in 2003

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Höstraps

 

Vårraps

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

0

0,0

Uppsala

60

2,2

 

..

..

 

0

0,0

Södermanlands

0

0,0

 

..

..

 

60

2,2

Östergötlands

80

1,4

 

20

0,8

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

20

1,7

 

..

..

 

..

..

Gotlands

40

4,5

 

..

..

 

0

0,0

Blekinge

..

..

 

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

10

0,1

 

0

0,1

Hallands

60

4,2

 

0

0,0

 

0

0,0

Västra Götalands

240

4,9

 

10

0,2

 

190

3,9

Värmlands

70

9,6

 

..

..

 

..

..

Örebro

60

7,7

 

..

..

 

0

0,0

Västmanlands

110

7,3

 

_

_

 

0

0,0

Dalarnas

..

..

 

_

_

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

_

_

 

_

_

Västernorrlands

_

_

 

_

_

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

_

_

 

_

_

Västerbottens

_

_

 

_

_

 

_

_

Norrbottens

_

_

 

_

_

 

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,1

Götalands mellanbygder

60

1,7

 

20

0,7

 

10

0,3

Götalands norra slättbygder

220

2,3

 

20

0,3

 

190

2,8

Svealands slättbygder

280

3,2

 

20

2,5

 

60

0,4

Götalands skogsbygder

110

6,2

 

10

0,5

 

0

0,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

50

4,8

 

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

_

_

 

..

..

Övre Norrland

_

_

 

_

_

 

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

760

2,7

 

60

0,3

 

250

0,9

2002

750

2,8

 

200

0,6

 

190

0,9

2001

2 090

7,8

 

330

1,7

 

340

2,5

2000

1 390

5,5

 

560

2,3

 

200

1,8

1999 1)

1 390

4,6

 

60

0,3

 

450

1,4

1998 1)

14 130

28,7

 

130

0,5

 

920

5,5


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 1998 och 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.