Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal 2003

Hektar och procent av grödarealen

17. Spring turnip rape, rape/turnip rape and oil flax. Area not harvested in 2003

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Vårrybs

 

Raps och rybs 1)

 

Oljelin

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

..

..

 

10

0,3

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

100

2,7

 

..

..

Östergötlands

..

..

 

20

0,3

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

_

_

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

_

_

Kalmar

..

..

 

20

4,1

 

..

..

Gotlands

..

..

 

20

1,7

 

..

..

Blekinge

_

_

 

..

..

 

_

_

Skåne

..

..

 

10

0,1

 

..

..

Hallands

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

20

1,0

 

220

1,7

 

..

..

Värmlands

0

0,0

 

0

0,2

 

..

..

Örebro

90

17,5

 

120

5,0

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

20

0,5

 

..

..

Dalarnas

0

0,8

 

0

0,7

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

_

_

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

_

_

Jämtlands

_

_

 

_

_

 

_

_

Västerbottens

_

_

 

_

_

 

_

_

Norrbottens

_

_

 

_

_

 

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

 

50

0,8

 

..

..

Götalands norra slättbygder

20

1,0

 

230

1,4

 

140

7,6

Svealands slättbygder

120

3,5

 

220

1,2

 

110

9,1

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

10

0,4

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

2,0

 

20

1,2

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

_

_

Övre Norrland

_

_

 

_

_

 

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

170

2,3

 

530

0,9

 

280

7,8

2002

630

5,0

 

1 110

1,6

 

110

3,3

2001

440

4,2

 

1 200

2,7

 

1 390

32,5

2000

250

2,5

 

1 100

2,3

 

4 840

47,0

1999 2)

30

0,1

 

580

0,8

 

8 500

24,9

1998 2)

480

3,6

 

1 530

2,8

 

10 430

69,3


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs. För höstrybs finns inte tillräckligt med observationer för redovisning av obärgade arealer för län och produktionsområden. På riksnivå är den obärgade arealen av höstrybs cirka 50 hektar eller 5,5 procent.

2) För åren 1998 och 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.