Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2003

Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 1)

18. Cereals. Area harvested as green fodder in 2003

Hectares and per cent of the final crop area from IACS

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

0

0,0

Uppsala

0

0,0

 

140

3,0

 

0

0,0

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

50

4,4

Östergötlands

20

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

_

_

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

60

0,5

 

20

1,8

 

0

0,0

Gotlands

0

0,0

 

10

0,5

 

0

0,0

Blekinge

50

2,2

 

30

2,7

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

0

0,0

 

260

3,2

Hallands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

0

0,0

 

10

0,2

Värmlands

10

0,2

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

_

_

 

_

_

Jämtlands

_

_

 

..

..

 

_

_

Västerbottens

_

_

 

_

_

 

..

..

Norrbottens

_

_

 

_

_

 

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

90

2,2

Götalands mellanbygder

60

0,1

 

10

0,2

 

170

2,8

Götalands norra slättbygder

30

0,0

 

0

0,0

 

10

0,1

Svealands slättbygder

10

0,0

 

140

0,8

 

50

1,1

Götalands skogsbygder

50

0,3

 

40

2,0

 

30

1,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

_

_

 

_

_

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

150

0,0

 

210

0,5

 

330

1,4

2002

190

0,1

 

260

0,5

 

330

1,4

2001

450

0,1

 

140

0,3

 

270

0,8

2000

180

0,1

 

220

0,4

 

20

0,0


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2003

Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 1)

18 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2003

Hectares and per cent of the final crop area from IACS

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

90

1,0

 

10

0,2

Uppsala

_

_

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

..

..

 

0

0,0

 

0

0,0

Östergötlands

..

..

 

70

0,4

 

20

0,1

Jönköpings

..

..

 

290

3,9

 

830

9,5

Kronobergs

_

_

 

490

13,9

 

270

4,9

Kalmar

0

0,0

 

290

1,8

 

460

7,0

Gotlands

0

0,0

 

170

1,0

 

20

1,1

Blekinge

..

..

 

100

2,6

 

10

0,8

Skåne

20

0,7

 

1 290

1,5

 

1 160

7,1

Hallands

..

..

 

120

0,6

 

350

2,7

Västra Götalands

..

..

 

230

0,6

 

410

0,5

Värmlands

_

_

 

130

1,1

 

220

1,3

Örebro

_

_

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

_

_

 

0

0,0

 

0

0,0

Dalarnas

_

_

 

220

1,6

 

210

4,1

Gävleborgs

_

_

 

370

2,7

 

40

0,6

Västernorrlands

_

_

 

0

0,0

 

..

..

Jämtlands

_

_

 

70

2,9

 

..

..

Västerbottens

_

_

 

120

0,9

 

430

20,5

Norrbottens

_

_

 

140

2,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

30

0,0

 

130

0,7

Götalands mellanbygder

10

0,5

 

1 390

2,4

 

970

9,2

Götalands norra slättbygder

..

..

 

40

0,1

 

140

0,2

Svealands slättbygder

..

..

 

90

0,1

 

10

0,0

Götalands skogsbygder

..

..

 

1 760

4,2

 

2 270

4,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

140

0,5

 

370

1,5

Nedre Norrland

_

_

 

610

2,9

 

300

5,8

Övre Norrland

_

_

 

270

1,5

 

590

20,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

50

0,7

 

4 230

1,2

 

4 900

1,8

2002

60

1,0

 

8 440

2,1

 

7 320

2,5

2001

100

1,1

 

2 900

0,7

 

6 560

2,4

2000

50

0,4

 

2 450

0,6

 

4 720

1,6


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2003

Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 1)

18 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2003

Hectares and per cent of the final crop area from IACS

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

3,6

 

..

..

 

410

1,1

Uppsala

10

0,8

 

460

18,8

 

610

0,7

Södermanlands

0

0,0

 

430

32,3

 

480

0,8

Östergötlands

0

0,0

 

1 260

29,6

 

1 370

1,3

Jönköpings

0

0,0

 

1 000

33,9

 

2 120

9,6

Kronobergs

0

0,0

 

560

57,0

 

1 360

11,3

Kalmar

50

1,3

 

720

35,4

 

1 600

3,7

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

480

1,4

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

490

4,4

Skåne

120

3,0

 

2 160

70,4

 

5 000

2,1

Hallands

30

0,7

 

770

46,2

 

1 270

2,4

Västra Götalands

60

0,5

 

3 580

27,3

 

4 370

1,9

Värmlands

30

2,1

 

840

53,1

 

1 230

3,3

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

170

0,3

Västmanlands

..

..

 

240

17,2

 

240

0,3

Dalarnas

..

..

 

370

46,3

 

800

3,8

Gävleborgs

..

..

 

1 670

69,2

 

2 080

8,8

Västernorrlands

..

..

 

2 270

83,4

 

2 280

25,0

Jämtlands

_

_

 

2 700

97,9

 

2 810

52,4

Västerbottens

..

..

 

2 240

86,1

 

2 800

15,7

Norrbottens

..

..

 

950

88,4

 

1 240

18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

0,6

 

530

36,4

 

810

0,4

Götalands mellanbygder

110

1,1

 

2 040

69,7

 

4 760

3,5

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

2 900

27,5

 

3 120

1,2

Svealands slättbygder

40

0,5

 

1 700

24,1

 

2 040

0,6

Götalands skogsbygder

130

1,3

 

4 650

36,1

 

8 960

6,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

1,0

 

1 580

46,9

 

2 110

3,2

Nedre Norrland

..

..

 

6 350

84,8

 

7 280

21,3

Övre Norrland

..

..

 

3 660

87,4

 

4 520

18,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

310

0,7

 

23 750

47,6

 

33 940

2,9

2002

210

0,7

 

23 770

48,6

 

40 590

3,5

2001

40

0,1

 

20 240

43,3

 

30 700

2,6

2000

40

0,1

 

13 550

29,9

 

 

 


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.