Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

810

..

..

Uppsala

80

4 850

2,2

4 460

21 600

3,8

Södermanlands

60

4 550

2,3

2 790

12 700

2,3

Östergötlands

71

4 540

2,3

3 240

14 700

2,3

Jönköpings

1

..

..

60

..

..

Kronobergs

2

..

..

50

..

..

Kalmar

24

4 600

4,5

1 110

5 100

4,5

Gotlands

47

4 650

2,4

2 060

9 600

2,4

Blekinge

20

5 820

1,9

1 060

6 200

1,9

Skåne

199

6 270

0,9

11 870

74 500

0,9

Hallands

35

4 340

4,2

1 660

7 200

4,2

Västra Götalands

107

3 860

2,5

6 190

23 900

2,5

Värmlands

14

..

..

540

..

..

Örebro

90

5 290

1,5

5 170

27 400

1,5

Västmanlands

105

4 400

2,0

5 140

22 600

2,0

Dalarnas

16

..

..

330

..

..

Gävleborgs

6

..

..

130

..

..

Västernorrlands

_

_

_

_

_

_

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

_

_

_

_

_

_

Norrbottens

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

170

6 300

1,0

10 070

63 400

1,0

Götalands mellanbygder

132

5 180

1,3

7 060

36 500

1,3

Götalands norra slättbygder

159

4 230

1,8

8 070

34 100

1,8

Svealands slättbygder

357

4 800

1,0

18 170

87 300

1,2

Götalands skogsbygder

36

3 460

6,1

1 840

6 400

6,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

41

4 310

3,1

1 460

6 300

3,1

Nedre Norrland

2

..

..

10

..

..

Övre Norrland

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

897

4 950

0,7

46 670

231 100

0,7

2002 3)

1 081

4 960

0,7

54 080

268 000

0,7

2001

873

4 650

1,0

44 530

207 100

1,0

2000

857

5 100

1,4

48 150

245 400

1,4

1999

1 034

5 060

1,1

65 780

333 100

1,1

1998

604

4 820

1,8

39 020

188 000

4,4


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 18.

3) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.