Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

3 670

3,8

660

2 400

3,8

Uppsala

41

3 410

4,0

1 070

3 700

4,0

Södermanlands

35

3 700

3,4

1 140

4 200

5,2

Östergötlands

92

5 250

2,0

3 760

19 700

2,0

Jönköpings

_

_

_

10

..

..

Kronobergs

3

..

..

40

..

..

Kalmar

26

3 160

4,9

730

2 300

4,9

Gotlands

30

4 030

7,1

850

3 400

7,1

Blekinge

13

..

..

240

..

..

Skåne

147

6 020

2,3

8 080

48 700

3,2

Hallands

14

..

..

490

..

..

Västra Götalands

107

4 910

1,8

4 700

23 100

1,8

Värmlands

6

..

..

240

..

..

Örebro

43

4 730

2,8

1 320

6 200

2,8

Västmanlands

17

..

..

510

..

..

Dalarnas

9

..

..

170

..

..

Gävleborgs

1

..

..

40

..

..

Västernorrlands

_

_

_

_

_

_

Jämtlands

_

_

_

_

_

_

Västerbottens

1

..

..

20

..

..

Norrbottens

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

85

6 340

2,3

3 960

25 100

3,1

Götalands mellanbygder

119

5 120

3,1

5 730

29 300

4,2

Götalands norra slättbygder

182

5 170

1,4

7 500

38 800

1,5

Svealands slättbygder

155

3 850

1,8

4 500

17 300

2,1

Götalands skogsbygder

36

3 360

3,2

1 330

4 500

3,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

29

4 000

4,6

1 020

4 100

4,6

Nedre Norrland

2

..

..

30

..

..

Övre Norrland

1

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

609

4 930

1,1

24 080

118 600

1,4

2002 3)

583

5 330

1,1

24 060

128 200

1,3

2001

722

5 270

1,2

34 140

180 000

1,3

2000

670

5 430

1,8

34 520

187 300

1,8

1999

522

4 790

2,0

24 510

117 400

2,0

1998

585

4 640

1,8

34 620

160 500

4,4


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 18.

3) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.