Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

130

..

..

Uppsala

_

_

_

160

..

..

Södermanlands

2

..

..

40

..

..

Östergötlands

6

..

..

290

..

..

Jönköpings

3

..

..

140

..

..

Kronobergs

_

_

_

20

..

..

Kalmar

38

3 580

6,3

1 500

5 400

6,3

Gotlands

24

3 190

9,6

880

2 800

9,6

Blekinge

7

..

..

110

..

..

Skåne

55

6 280

1,2

2 540

16 000

1,3

Hallands

1

..

..

130

..

..

Västra Götalands

3

..

..

170

..

..

Värmlands

_

_

_

80

..

..

Örebro

_

_

_

70

..

..

Västmanlands

_

_

_

60

..

..

Dalarnas

_

_

_

_

_

_

Gävleborgs

_

_

_

_

_

_

Västernorrlands

_

_

_

_

_

_

Jämtlands

_

_

_

_

_

_

Västerbottens

_

_

_

_

_

_

Norrbottens

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

38

6 630

1,5

1 850

12 300

1,5

Götalands mellanbygder

81

4 000

4,4

3 020

12 100

4,4

Götalands norra slättbygder

8

..

..

470

..

..

Svealands slättbygder

4

..

..

470

..

..

Götalands skogsbygder

9

..

..

490

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

50

..

..

Nedre Norrland

_

_

_

20

..

..

Övre Norrland

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

141

4 620

2,7

6 380

29 500

2,7

2002 3)

115

5 390

2,2

5 040

27 200

2,2

2001

198

5 270

2,3

8 820

46 500

2,4

2000

228

5 090

2,6

11 940

60 700

2,6

1999

195

4 930

3,9

11 900

58 600

3,9

1998

191

5 360

2,5

15 950

85 400

6,5


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 18. Arealer som i IAKS redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.