Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

91

3 580

4,8

9 230

33 000

4,8

Uppsala

148

4 430

4,0

12 480

55 300

4,0

Södermanlands

164

3 970

3,2

16 450

65 300

3,2

Östergötlands

212

4 550

2,7

16 280

74 000

2,7

Jönköpings

78

3 450

4,3

7 920

27 300

7,0

Kronobergs

59

3 270

15,5

5 320

17 400

15,8

Kalmar

78

3 690

3,4

6 130

22 600

6,7

Gotlands

40

4 550

4,8

2 270

10 300

4,9

Blekinge

40

4 670

5,1

1 610

7 500

5,2

Skåne

237

5 770

1,7

15 180

87 600

6,2

Hallands

129

4 110

3,9

12 790

52 500

4,7

Västra Götalands

463

3 880

2,7

90 490

350 800

2,7

Värmlands

116

3 350

6,5

16 560

55 400

6,6

Örebro

162

4 360

3,7

21 500

93 800

3,7

Västmanlands

182

4 000

4,6

26 170

104 600

4,6

Dalarnas

58

3 660

4,3

4 920

18 000

5,5

Gävleborgs

58

2 530

8,5

6 400

16 200

8,5

Västernorrlands

10

..

..

710

..

..

Jämtlands

9

..

..

160

..

..

Västerbottens

22

2 590

4,6

1 680

4 300

21,6

Norrbottens

12

..

..

610

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

250

5 250

2,4

17 940

94 200

2,4

Götalands mellanbygder

182

4 960

3,0

9 640

47 800

9,9

Götalands norra slättbygder

537

4 360

2,5

75 320

328 200

2,5

Svealands slättbygder

788

4 100

2,1

91 100

373 900

2,1

Götalands skogsbygder

328

3 210

3,7

49 670

159 500

3,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

193

3 200

3,7

23 890

76 600

3,7

Nedre Norrland

56

2 480

9,6

4 890

12 100

10,2

Övre Norrland

34

2 740

5,1

2 290

6 300

16,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

2 368

4 000

1,3

274 630

1 097 700

1,3

2002 3)

2 412

4 100

1,2

287 680

1 180 700

1,3

2001

2 249

3 550

1,3

271 620

963 700

1,4

2000

2 413

3 960

1,0

290 820

1 151 100

1,0

1999

2 385

3 450

1,3

305 660

1 055 100

1,3

1998

2 246

3 650

1,2

311 470

1 136 200

1,6


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 18.

3) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.