Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

470

..

..

Uppsala

28

3 790

4,1

2 040

7 700

9,0

Södermanlands

25

4 020

5,5

930

3 700

12,3

Östergötlands

26

3 900

5,7

3 460

13 500

10,4

Jönköpings

30

3 320

3,5

1 690

5 600

9,6

Kronobergs

12

..

..

360

..

..

Kalmar

19

..

..

1 260

..

..

Gotlands

7

..

..

360

..

..

Blekinge

4

..

..

80

..

..

Skåne

10

..

..

890

..

..

Hallands

16

..

..

1 010

..

..

Västra Götalands

95

3 600

3,9

9 940

35 700

6,3

Värmlands

15

..

..

660

..

..

Örebro

12

..

..

870

..

..

Västmanlands

18

..

..

1 280

..

..

Dalarnas

12

..

..

410

..

..

Gävleborgs

16

..

..

780

..

..

Västernorrlands

7

..

..

360

..

..

Jämtlands

3

..

..

60

..

..

Västerbottens

14

..

..

340

..

..

Norrbottens

8

..

..

130

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

840

..

..

Götalands mellanbygder

21

3 280

9,9

890

2 900

31,7

Götalands norra slättbygder

78

4 000

4,2

8 380

33 600

7,0

Svealands slättbygder

94

3 730

2,7

5 600

20 900

5,0

Götalands skogsbygder

98

3 270

3,4

7 700

25 200

7,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

37

2 780

4,2

1 960

5 500

11,4

Nedre Norrland

24

1 980

11,4

1 140

2 300

30,6

Övre Norrland

22

1 940

8,0

480

900

24,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

387

3 500

1,8

26 950

94 400

3,7

2002 3)

420

3 580

1,8

26 010

93 100

3,5

2001

393

3 230

3,3

26 510

85 600

3,3

2000

340

3 470

3,2

31 770

110 300

3,2

1999

362

2 820

4,3

33 020

93 200

4,3

1998

390

2 920

3,4

26 970

78 700

5,2


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 18.

3) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.