Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

27

3 300

1,9

1 030

3 400

2,3

Uppsala

70

3 410

2,5

2 620

8 900

2,5

Södermanlands

63

3 200

2,2

2 360

7 500

2,2

Östergötlands

151

3 200

2,1

5 930

19 000

2,2

Jönköpings

7

..

..

130

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

..

..

Kalmar

51

2 670

3,8

1 040

2 800

3,8

Gotlands

46

3 090

4,9

900

2 800

7,0

Blekinge

7

..

..

170

..

..

Skåne

104

4 560

2,3

3 940

17 900

2,6

Hallands

35

2 920

5,9

1 450

4 200

6,1

Västra Götalands

87

2 430

4,2

4 840

11 800

4,7

Värmlands

25

1 890

9,0

700

1 300

9,5

Örebro

35

2 950

4,5

800

2 400

4,5

Västmanlands

45

2 600

4,4

1 510

3 900

4,4

Dalarnas

12

..

..

310

..

..

Gävleborgs

4

..

..

130

..

..

Västernorrlands

_

_

_

_

_

_

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

_

_

_

_

_

_

Norrbottens

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

85

4 500

3,0

3 490

15 700

3,1

Götalands mellanbygder

141

3 380

2,3

3 500

11 800

2,7

Götalands norra slättbygder

199

3 080

2,1

9 420

29 000

2,3

Svealands slättbygder

253

3 080

1,5

8 750

26 900

1,5

Götalands skogsbygder

49

2 310

5,9

1 720

4 000

6,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

43

2 330

3,5

1 070

2 500

4,8

Nedre Norrland

1

..

..

30

..

..

Övre Norrland

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

771

3 280

2,2

28 020

91 800

2,2

2002 3)

934

3 130

1,2

26 990

84 400

1,4

2001

933

2 860

1,3

26 650

76 300

1,4

2000

708

2 660

2,2

25 390

67 400

2,2

1999

788

2 720

2,6

30 050

81 800

2,6

1998

938

1 780

4,2

49 150

87 700

5,2


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19. För län och produktionsområden saknas cirka 80 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. För åren 1998 och 1999 innefattar arealuppgiften även vicker och åkerbönor.

3) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.