Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Åkerbönor. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Field beans. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Riket

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

1)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

2004

27

2 190

2,1

5 440

11 900

2,1


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Areal skördad som grönfoder ingår ej.