Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Riket

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

2004

25

..

..

5 240

..

..

2003 1)

142

4 550

2,7

6 300

28 700

2,7

2002

115

5 330

2,2

5 040

26 900

2,2

2001

198

5 210

2,3

8 820

46 000

2,4

2000

228

5 030

2,6

11 940

60 000

2,6

1999

195

4 870

3,9

11 900

57 900

3,9


Vattenhalt 14,0 procent.

1) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd.