Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

111

5 700

2,6

16 170

92 200

2,6

Uppsala

207

5 990

2,3

30 400

182 100

2,3

Södermanlands

172

5 610

1,4

26 400

148 100

1,4

Östergötlands

293

6 040

1,2

51 300

310 000

1,2

Jönköpings

22

4 530

4,3

1 030

4 700

4,3

Kronobergs

12

..

..

330

..

..

Kalmar

110

6 470

1,8

11 090

71 800

1,8

Gotlands

107

5 550

3,2

7 010

38 900

3,2

Blekinge

44

5 840

3,7

2 190

12 800

5,3

Skåne

509

6 930

0,8

98 590

682 800

0,8

Hallands

101

5 850

2,4

10 120

59 200

2,4

Västra Götalands

384

5 620

1,3

65 420

367 300

1,3

Värmlands

46

4 950

3,2

4 100

20 300

3,2

Örebro

106

6 370

2,2

9 700

61 800

2,2

Västmanlands

140

6 150

1,8

14 770

90 800

1,8

Dalarnas

15

..

..

960

..

..

Gävleborgs

9

..

..

440

..

..

Västernorrlands

2

..

..

30

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

441

7 070

0,8

82 980

587 000

0,8

Götalands mellanbygder

354

6 200

1,3

38 240

237 100

1,3

Götalands norra slättbygder

572

5 830

1,0

104 490

609 500

1,0

Svealands slättbygder

762

5 870

1,0

99 490

584 200

1,0

Götalands skogsbygder

176

5 390

2,5

17 880

96 300

2,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

83

5 710

1,8

6 860

39 200

1,8

Nedre Norrland

2

..

..

80

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

2 390

6 150

0,5

350 440

2 156 200

0,5

2003

2 424

5 560

0,7

363 910

2 025 400

0,7

2002

2 275

6 400

0,5

285 060

1 823 200

0,5

2001

2 415

5 970

0,7

354 040

2 112 800

0,7

2000

2 510

6 030

0,6

353 020

2 129 400

0,6

1999

1 994

6 250

0,8

209 640

1 310 400

0,8


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 410 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.