Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Winter rape. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

640

..

..

Uppsala

16

..

..

510

..

..

Södermanlands

14

..

..

760

..

..

Östergötlands

122

3 710

1,7

5 850

21 700

1,7

Jönköpings

9

..

..

130

..

..

Kronobergs

4

..

..

50

..

..

Kalmar

47

3 600

2,8

1 490

5 400

2,8

Gotlands

47

3 350

2,6

1 160

3 900

2,6

Blekinge

9

..

..

150

..

..

Skåne

318

3 430

0,8

18 750

64 200

0,8

Hallands

41

3 290

2,8

1 170

3 900

2,8

Västra Götalands

163

3 310

2,1

7 270

24 100

2,1

Värmlands

-

-

-

30

..

..

Örebro

6

..

..

220

..

..

Västmanlands

1

..

..

40

..

..

Dalarnas

2

..

..

0

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

268

3 500

0,9

15 360

53 800

0,9

Götalands mellanbygder

175

3 280

1,2

6 860

22 500

1,2

Götalands norra slättbygder

260

3 490

1,5

12 400

43 300

1,5

Svealands slättbygder

56

3 250

3,2

2 170

7 100

3,2

Götalands skogsbygder

45

3 240

3,4

1 170

3 800

3,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

12

..

..

260

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

816

3 430

0,7

38 280

131 300

0,7

2003

562

2 860

0,8

23 350

66 700

0,8

2002

751

2 910

0,8

31 220

90 900

0,8

2001

542

3 100

0,8

19 900

61 700

0,8

2000

534

3 250

2,2

24 870

80 900

2,2

1999

446

2 860

1,4

19 630

56 200

1,4


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 80 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd.