Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Spring rape. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

62

1 960

2,7

2 590

5 100

2,7

Uppsala

107

2 340

1,3

5 340

12 500

1,3

Södermanlands

76

2 340

1,1

3 800

8 900

1,1

Östergötlands

66

2 240

1,8

2 870

6 400

1,8

Jönköpings

3

..

..

90

..

..

Kronobergs

3

..

..

20

..

..

Kalmar

10

..

..

200

..

..

Gotlands

48

1 880

3,0

860

1 600

3,0

Blekinge

12

..

..

120

..

..

Skåne

62

2 140

1,7

2 800

6 000

1,7

Hallands

31

2 360

3,2

750

1 800

3,2

Västra Götalands

147

2 310

1,7

8 530

19 700

1,7

Värmlands

25

2 120

4,1

900

1 900

4,1

Örebro

62

2 430

1,5

2 820

6 900

1,5

Västmanlands

99

2 250

1,1

4 570

10 300

1,1

Dalarnas

1

..

..

30

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

58

2 200

1,8

2 370

5 200

1,8

Götalands mellanbygder

86

1 920

2,1

1 730

3 300

2,2

Götalands norra slättbygder

172

2 340

1,5

9 740

22 800

1,5

Svealands slättbygder

422

2 270

0,7

19 580

44 400

0,7

Götalands skogsbygder

51

1 970

3,7

1 740

3 400

3,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

25

2 070

3,1

1 150

2 400

3,1

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

814

2 240

0,6

36 310

81 400

0,6

2003

723

1 920

0,8

26 670

51 100

0,8

2002

630

2 110

0,9

21 900

46 300

0,9

2001

410

1 980

1,3

13 590

26 900

1,3

2000

315

2 010

2,4

11 520

23 100

2,4

1999

633

2 040

1,6

31 270

63 800

1,6


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 10 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd.