Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Höstrybs. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Winter turnip rape. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

260

..

..

Uppsala

8

..

..

310

..

..

Södermanlands

5

..

..

240

..

..

Östergötlands

2

..

..

60

..

..

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

-

-

-

10

..

..

Gotlands

2

..

..

20

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

20

..

..

Hallands

1

..

..

10

..

..

Västra Götalands

2

..

..

120

..

..

Värmlands

2

..

..

70

..

..

Örebro

4

..

..

120

..

..

Västmanlands

3

..

..

80

..

..

Dalarnas

1

..

..

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

10

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

40

..

..

Götalands norra slättbygder

2

..

..

120

..

..

Svealands slättbygder

31

2 240

2,5

1 040

2 300

2,5

Götalands skogsbygder

4

..

..

70

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

2

..

..

50

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

42

2 230

2,1

1 320

2 900

2,1

2003

28

1 490

5,3

820

1 200

5,3

2002

74

1 760

2,3

1 900

3 300

2,3

2001

40

1 460

7,7

860

1 200

7,7

2000

52

1 750

7,7

1 400

2 400

7,7

1999

30

1 880

7,5

1 210

2 300

7,5


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd.