Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Oljelin. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Oil flax. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

250

..

..

Uppsala

12

..

..

470

..

..

Södermanlands

9

..

..

430

..

..

Östergötlands

77

2 200

2,1

2 780

6 100

2,1

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

2

..

..

50

..

..

Gotlands

5

..

..

120

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

7

..

..

220

..

..

Hallands

2

..

..

40

..

..

Västra Götalands

14

..

..

890

..

..

Värmlands

2

..

..

40

..

..

Örebro

9

..

..

230

..

..

Västmanlands

2

..

..

110

..

..

Dalarnas

1

..

..

40

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

160

..

..

Götalands mellanbygder

10

..

..

240

..

..

Götalands norra slättbygder

82

2 160

1,9

3 400

7 300

1,9

Svealands slättbygder

36

1 830

2,1

1 450

2 600

2,1

Götalands skogsbygder

2

..

..

70

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

360

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

145

2 020

1,5

5 680

11 500

1,5

2003

109

1 850

2,5

3 710

6 900

2,5

2002

88

1 700

3,1

3 080

5 200

3,2

2001

141

780

7,0

4 260

3 300

7,2

2000

250

770

12,3

10 310

7 900

12,3

1999

547

950

4,3

34 170

32 500

4,3


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd.