Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Spannmål. Obärgad areal 2004. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16. Cereals. Area not harvested in 2004. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,1

 

..

..

 

0

0,0

Uppsala

0

0,0

 

20

0,3

 

0

0,2

Södermanlands

0

0,0

 

90

2,8

 

0

0,0

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

30

0,2

 

0

0,0

 

0

0,0

Gotlands

0

0,0

 

10

0,5

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Hallands

10

0,1

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

20

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Värmlands

90

2,3

 

30

5,1

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

20

0,3

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

80

1,1

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

0

0,3

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

10

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

60

0,1

 

250

1,1

 

0

0,1

Götalands skogsbygder

30

0,2

 

10

0,3

 

0

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

0,2

 

30

1,5

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

140

0,0

 

320

0,6

 

0

0,0

2003

40

0,0

 

120

0,3

 

20

0,1

2002

300

0,1

 

120

0,2

 

20

0,1

2001

6 760

1,9

 

440

1,0

 

90

0,3

2000

80

0,0

 

330

0,7

 

20

0,0

1999 1)

40

0,0

 

80

0,1

 

70

0,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För år 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2004. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2004. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

230

2,3

 

30

0,5

Uppsala

-

-

 

690

2,2

 

40

0,5

Södermanlands

..

..

 

100

0,8

 

860

6,7

Östergötlands

..

..

 

10

0,1

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

60

0,9

 

280

3,3

Kronobergs

-

-

 

180

6,8

 

150

2,7

Kalmar

0

0,0

 

270

1,9

 

130

2,3

Gotlands

..

..

 

30

0,2

 

0

0,0

Blekinge

..

..

 

10

0,2

 

0

0,0

Skåne

0

0,0

 

440

0,5

 

10

0,1

Hallands

..

..

 

170

0,8

 

80

0,7

Västra Götalands

..

..

 

60

0,1

 

1 530

2,0

Värmlands

-

-

 

480

3,9

 

560

3,7

Örebro

-

-

 

60

0,3

 

450

2,8

Västmanlands

-

-

 

230

0,9

 

370

2,0

Dalarnas

-

-

 

1 630

11,5

 

580

13,8

Gävleborgs

-

-

 

1 140

7,8

 

80

1,3

Västernorrlands

-

-

 

1 060

18,5

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

110

4,5

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

2 240

17,3

 

390

18,0

Norrbottens

-

-

 

680

14,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

240

0,3

 

60

0,4

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

170

0,3

 

60

0,7

Götalands norra slättbygder

..

..

 

50

0,1

 

820

1,4

Svealands slättbygder

..

..

 

1 350

1,3

 

1 730

2,6

Götalands skogsbygder

..

..

 

900

2,1

 

1 140

2,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

 

2 030

7,5

 

1 470

6,6

Nedre Norrland

-

-

 

2 210

10,1

 

100

2,2

Övre Norrland

-

-

 

2 920

16,6

 

590

21,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

0

0,0

 

10 220

2,6

 

5 700

2,5

2003

120

2,0

 

2 720

0,8

 

780

0,3

2002

50

0,8

 

1 360

0,3

 

850

0,3

2001

220

2,5

 

10 710

2,8

 

11 450

4,2

2000

10

0,1

 

5 940

1,5

 

3 940

1,4

1999 1)

20

0,2

 

6 860

1,5

 

9 170

3,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För år 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.

 

 

 

 

 

 

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2004. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2004. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,5

 

..

..

 

310

0,8

Uppsala

30

1,9

 

..

..

 

850

1,1

Södermanlands

60

1,9

 

60

6,8

 

1 170

1,9

Östergötlands

0

0,0

 

20

0,7

 

30

0,0

Jönköpings

10

0,5

 

70

3,4

 

420

2,1

Kronobergs

40

3,5

 

..

..

 

380

3,6

Kalmar

20

0,5

 

..

..

 

450

1,1

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

40

0,1

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

10

0,1

Skåne

0

0,0

 

..

..

 

460

0,2

Hallands

70

1,8

 

..

..

 

330

0,7

Västra Götalands

120

0,9

 

20

0,2

 

1 750

0,8

Värmlands

140

7,5

 

..

..

 

1 340

3,8

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

530

1,0

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

 

690

1,0

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

2 380

11,3

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

1 380

6,2

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

1 210

19,1

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

120

4,2

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

2 780

17,8

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

980

18,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

80

1,5

 

..

..

 

390

0,2

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

..

..

 

250

0,2

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

890

0,4

Svealands slättbygder

150

1,6

 

170

4,0

 

3 710

1,2

Götalands skogsbygder

200

2,0

 

80

1,1

 

2 350

1,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

70

3,2

 

230

11,1

 

3 860

6,0

Nedre Norrland

..

..

 

130

13,1

 

2 510

9,0

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

3 780

17,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

670

1,3

 

820

3,7

 

17 870

1,6

2003

90

0,2

 

550

2,1

 

4 440

0,4

2002

10

0,0

 

350

1,4

 

3 030

0,3

2001

2 900

7,3

 

1 240

4,7

 

33 820

2,9

2000

150

0,4

 

1 010

3,2

 

11 480

0,9

1999 1)

40

0,1

 

2 300

7,0

 

18 680

1,6


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För år 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.