Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2004. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

17. Peas and field beans. Area not harvested in 2004. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

20

1,7

 

-

-

Uppsala

180

5,8

 

..

..

Södermanlands

0

0,2

 

..

..

Östergötlands

70

1,3

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

-

-

Kalmar

0

0,3

 

-

-

Gotlands

0

0,0

 

..

..

Blekinge

..

..

 

-

-

Skåne

40

1,1

 

..

..

Hallands

20

1,9

 

0

0,0

Västra Götalands

170

4,2

 

30

0,9

Värmlands

180

19,8

 

..

..

Örebro

140

16,9

 

..

..

Västmanlands

120

6,8

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

40

1,2

 

..

..

Götalands norra slättbygder

220

2,5

 

30

1,0

Svealands slättbygder

460

4,8

 

..

..

Götalands skogsbygder

40

3,2

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

310

30,1

 

..

..

Nedre Norrland

-

-

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2004

1 090

4,1

 

310

5,8

2003

650

2,7

 

 

 

2002

750

2,8

 

 

 

2001

2 090

7,8

 

 

 

2000

1 390

5,5

 

 

 

1999 1)

1 390

4,6

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För år 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.