Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal 2004. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

19. Spring turnip rape, rape/turnip rape and oil flax. Area not harvested in 2004. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Vårrybs

 

Raps och rybs 1)

 

Oljelin

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

100

2,6

 

..

..

Uppsala

..

..

 

80

1,2

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

..

..

 

20

0,2

 

90

3,1

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

..

..

 

100

5,6

 

..

..

Gotlands

..

..

 

20

0,9

 

..

..

Blekinge

..

..

 

0

0,0

 

-

-

Skåne

..

..

 

60

0,3

 

..

..

Hallands

..

..

 

0

0,2

 

..

..

Västra Götalands

80

3,9

 

190

1,1

 

..

..

Värmlands

30

2,6

 

30

1,4

 

..

..

Örebro

..

..

 

40

1,2

 

..

..

Västmanlands

60

5,8

 

60

1,1

 

..

..

Dalarnas

10

2,0

 

10

1,9

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

0

0,0

 

-

-

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

10

0,1

 

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

 

120

1,4

 

..

..

Götalands norra slättbygder

50

2,4

 

170

0,7

 

120

3,6

Svealands slättbygder

110

2,9

 

330

1,2

 

130

9,3

Götalands skogsbygder

90

11,3

 

150

4,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

40

3,6

 

50

2,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

280

3,3

 

850

1,0

 

420

7,3

2003

180

2,4

 

540

0,9

 

290

7,8

2002

630

5,0

 

1 110

1,6

 

110

3,3

2001

440

4,2

 

1 200

2,7

 

1 390

32,5

2000

250

2,5

 

1 100

2,3

 

4 840

47,0

1999 2)

30

0,1

 

580

0,8

 

8 500

24,9


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.

2) För år 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.