Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

890

..

..

Uppsala

97

5 090

1,8

5 330

27 200

1,8

Södermanlands

65

4 700

2,9

3 220

15 100

2,9

Östergötlands

58

4 820

2,5

2 800

13 500

2,5

Jönköpings

2

..

..

70

..

..

Kronobergs

7

..

..

100

..

..

Kalmar

25

5 430

4,8

960

5 200

4,8

Gotlands

45

4 520

3,3

2 010

9 100

3,3

Blekinge

17

..

..

1 120

..

..

Skåne

203

5 070

1,3

11 960

60 600

1,3

Hallands

45

4 470

5,4

2 450

10 900

5,4

Västra Götalands

95

3 690

3,7

7 120

26 300

3,7

Värmlands

24

4 430

5,1

680

3 000

7,5

Örebro

91

5 160

2,6

6 010

31 000

2,6

Västmanlands

129

4 680

2,3

7 400

34 600

2,3

Dalarnas

25

3 370

3,9

740

2 500

3,9

Gävleborgs

11

..

..

360

..

..

Västernorrlands

-

-

-

10

..

..

Jämtlands

2

..

..

20

..

..

Västerbottens

-

-

-

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

190

5 190

1,6

10 830

56 300

1,6

Götalands mellanbygder

123

4 730

1,9

6 750

31 900

2,1

Götalands norra slättbygder

123

4 200

3,3

8 420

35 300

3,3

Svealands slättbygder

411

4 880

1,2

22 550

110 100

1,2

Götalands skogsbygder

51

3 650

5,7

2 270

8 300

5,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

58

3 790

3,9

2 320

8 800

3,9

Nedre Norrland

4

..

..

120

..

..

Övre Norrland

-

-

-

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

960

4 730

0,9

53 400

252 800

0,9

2003

897

4 900

0,6

47 080

230 800

0,7

2002

1 081

4 900

0,7

54 080

264 900

0,7

2001

873

4 600

1,0

44 530

204 700

1,0

2000

857

5 040

1,4

48 150

242 500

1,4

1999

1 034

5 000

1,1

65 780

329 200

1,1


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 120 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.