Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2004. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal från IAKS 1)

20. Cereals. Area harvested as green fodder in 2004. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,1

 

..

..

 

0

0,0

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

20

2,0

Östergötlands

10

0,0

 

30

0,9

 

0

0,0

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Gotlands

0

0,0

 

0

0,0

 

10

1,0

Blekinge

80

3,4

 

..

..

 

..

..

Skåne

10

0,0

 

70

0,6

 

100

1,2

Hallands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

40

0,6

 

20

0,4

Värmlands

0

0,0

 

50

6,3

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

100

0,3

 

70

1,0

 

120

2,1

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

50

0,6

 

20

0,2

Svealands slättbygder

10

0,0

 

50

0,2

 

30

0,6

Götalands skogsbygder

10

0,1

 

20

0,8

 

0

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

120

0,0

 

180

0,3

 

180

0,7

2003

150

0,0

 

210

0,5

 

330

1,4

2002

190

0,1

 

260

0,5

 

330

1,4

2001

450

0,1

 

140

0,3

 

270

0,8

2000

180

0,1

 

220

0,4

 

20

0,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2004. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal från IAKS 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2004. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

0

0,0

 

260

3,7

Uppsala

-

-

 

0

0,0

 

80

0,9

Södermanlands

..

..

 

0

0,0

 

10

0,1

Östergötlands

..

..

 

100

0,6

 

90

0,7

Jönköpings

..

..

 

650

8,6

 

340

3,9

Kronobergs

-

-

 

850

24,7

 

220

3,8

Kalmar

10

0,7

 

630

4,2

 

590

9,5

Gotlands

..

..

 

320

2,0

 

10

0,5

Blekinge

..

..

 

10

0,3

 

10

0,5

Skåne

0

0,0

 

900

1,0

 

560

5,0

Hallands

..

..

 

510

2,2

 

940

8,1

Västra Götalands

..

..

 

130

0,3

 

330

0,4

Värmlands

-

-

 

250

2,0

 

440

2,9

Örebro

-

-

 

10

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

-

-

 

0

0,0

 

70

0,4

Dalarnas

-

-

 

60

0,4

 

20

0,4

Gävleborgs

-

-

 

0

0,0

 

50

0,9

Västernorrlands

-

-

 

20

0,4

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

70

2,8

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

450

3,4

 

170

7,3

Norrbottens

-

-

 

280

5,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

300

0,4

 

420

3,1

Götalands mellanbygder

10

0,4

 

1 650

2,9

 

190

2,2

Götalands norra slättbygder

..

..

 

150

0,3

 

210

0,4

Svealands slättbygder

..

..

 

270

0,3

 

860

1,3

Götalands skogsbygder

..

..

 

2 330

5,3

 

2 070

4,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

 

20

0,1

 

170

0,8

Nedre Norrland

-

-

 

120

0,5

 

570

10,8

Övre Norrland

-

-

 

730

4,0

 

690

20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

10

0,3

 

5 590

1,4

 

4 850

2,1

2003

50

0,7

 

4 350

1,2

 

4 930

1,8

2002

60

1,0

 

8 440

2,1

 

7 320

2,5

2001

100

1,1

 

2 900

0,7

 

6 560

2,4

2000

50

0,4

 

2 450

0,6

 

4 720

1,6


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2004. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal från IAKS 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2004. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

1,5

 

..

..

 

460

1,2

Uppsala

0

0,0

 

800

35,8

 

880

1,1

Södermanlands

0

0,0

 

250

21,1

 

280

0,5

Östergötlands

0

0,0

 

1 050

32,8

 

1 290

1,3

Jönköpings

0

0,0

 

1 070

35,1

 

2 060

8,8

Kronobergs

0

0,0

 

360

31,0

 

1 430

11,1

Kalmar

0

0,0

 

1 050

47,2

 

2 280

5,3

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

500

1,5

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

320

2,8

Skåne

10

0,3

 

2 500

75,7

 

4 150

1,8

Hallands

30

0,7

 

940

66,3

 

2 420

4,5

Västra Götalands

210

1,5

 

2 680

26,7

 

3 420

1,5

Värmlands

0

0,0

 

1 000

62,3

 

1 760

4,8

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

440

0,8

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

 

200

0,3

Dalarnas

..

..

 

370

39,4

 

440

2,0

Gävleborgs

..

..

 

1 390

65,9

 

1 440

6,0

Västernorrlands

..

..

 

2 620

94,5

 

2 970

30,6

Jämtlands

-

-

 

2 520

93,3

 

2 730

44,3

Västerbottens

..

..

 

2 190

83,1

 

2 810

14,7

Norrbottens

..

..

 

1 150

85,3

 

1 910

23,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

690

61,9

 

1 410

0,7

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

2 010

65,5

 

4 160

3,1

Götalands norra slättbygder

40

0,3

 

1 480

22,6

 

1 960

0,8

Svealands slättbygder

20

0,2

 

1 540

26,2

 

2 770

0,9

Götalands skogsbygder

40

0,4

 

6 050

44,7

 

10 520

7,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

180

7,1

 

1 290

38,2

 

1 660

2,5

Nedre Norrland

..

..

 

6 270

86,7

 

7 010

18,8

Övre Norrland

..

..

 

3 810

84,9

 

5 230

18,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

270

0,5

 

23 030

50,9

 

34 240

2,9

2003

310

0,7

 

24 270

47,7

 

34 600

2,9

2002

210

0,7

 

23 770

48,6

 

40 590

3,5

2001

40

0,1

 

20 240

43,3

 

30 700

2,6

2000

40

0,1

 

13 550

29,9

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.