Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

22. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2004. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal från IAKS 1)

22. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2004. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS

 

Område

Raps och rybs

 

Oljelin

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

-

-

Kalmar

40

2,0

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

..

..

Blekinge

0

0,0

 

-

-

Skåne

0

0,0

 

..

..

Hallands

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

..

..

Värmlands

0

0,0

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

30

0,3

 

..

..

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2004

40

0,1

 

20

0,4

2003

0

0,0

 

20

0,4

2002

50

0,1

 

110

3,3

2001

0

0,0

 

170

3,9

2000

0

0,0

 

350

3,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.