Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

3 910

7,7

670

2 600

7,7

Uppsala

43

5 270

4,1

1 740

9 200

4,1

Södermanlands

36

4 280

4,0

1 140

4 900

4,0

Östergötlands

79

6 220

2,3

3 540

22 000

2,3

Jönköpings

-

-

-

20

..

..

Kronobergs

5

..

..

40

..

..

Kalmar

21

3 930

6,4

580

2 300

6,4

Gotlands

27

4 320

7,1

860

3 700

7,1

Blekinge

6

..

..

180

..

..

Skåne

140

6 090

1,9

8 340

50 800

2,2

Hallands

17

..

..

550

..

..

Västra Götalands

84

5 530

2,4

4 200

23 200

2,5

Värmlands

7

..

..

210

..

..

Örebro

32

5 080

2,9

1 430

7 300

2,9

Västmanlands

15

..

..

490

..

..

Dalarnas

13

..

..

350

..

..

Gävleborgs

4

..

..

50

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

96

5 960

1,7

4 040

24 100

1,7

Götalands mellanbygder

99

5 680

3,3

5 690

32 300

3,7

Götalands norra slättbygder

148

5 910

1,8

6 940

41 000

1,8

Svealands slättbygder

148

4 780

1,9

5 230

25 000

1,9

Götalands skogsbygder

33

4 290

6,6

1 340

5 800

6,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

25

4 800

4,5

1 110

5 300

4,5

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

549

5 510

1,1

24 420

134 500

1,2

2003

610

4 860

1,2

24 030

116 700

1,4

2002

583

5 270

1,1

24 060

126 700

1,3

2001

722

5 210

1,2

34 140

177 900

1,3

2000

670

5 370

1,8

34 520

185 100

1,8

1999

522

4 730

2,0

24 510

116 000

2,0


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 50 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.