Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

84

4 210

5,2

10 180

42 800

5,2

Uppsala

183

4 780

3,2

31 790

151 900

3,2

Södermanlands

126

4 530

4,0

12 680

57 500

4,0

Östergötlands

203

5 030

2,4

17 790

89 400

2,4

Jönköpings

73

3 560

3,0

6 840

24 300

6,7

Kronobergs

43

2 750

8,0

2 590

7 100

21,9

Kalmar

139

4 370

2,6

14 410

63 000

5,4

Gotlands

145

4 640

2,5

16 020

74 300

2,7

Blekinge

59

4 320

3,9

4 500

19 400

3,9

Skåne

537

4 800

1,3

89 920

431 200

1,4

Hallands

145

4 560

2,5

22 470

102 400

2,7

Västra Götalands

315

4 500

1,8

46 240

208 300

1,8

Värmlands

105

4 060

3,1

12 420

50 500

3,6

Örebro

146

4 760

2,3

19 070

90 700

2,3

Västmanlands

169

4 950

2,1

26 310

130 200

2,1

Dalarnas

67

3 200

6,9

14 190

45 400

6,9

Gävleborgs

70

2 790

5,8

14 580

40 700

5,8

Västernorrlands

44

1 830

8,9

5 700

10 400

8,9

Jämtlands

45

2 810

3,3

2 510

7 100

3,5

Västerbottens

66

1 480

7,1

12 920

19 100

7,6

Norrbottens

43

1 750

6,0

4 570

8 000

6,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

454

5 020

1,1

73 040

367 000

1,2

Götalands mellanbygder

452

4 510

1,5

55 990

252 400

2,1

Götalands norra slättbygder

407

4 910

1,3

46 400

227 600

1,4

Svealands slättbygder

743

4 740

1,4

103 710

491 100

1,5

Götalands skogsbygder

312

3 660

2,7

41 720

152 800

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

191

3 590

3,8

27 080

97 100

3,8

Nedre Norrland

138

2 550

4,9

21 860

55 800

4,9

Övre Norrland

110

1 550

5,2

17 560

27 200

5,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

2 807

4 300

0,7

387 220

1 663 500

0,8

2003

2 747

4 190

0,8

357 770

1 499 700

0,9

2002

2 950

4 290

0,8

403 290

1 730 300

0,9

2001

2 773

4 090

0,9

385 690

1 577 000

0,9

2000

2 872

3 920

0,9

396 790

1 555 400

0,9

1999

3 133

3 780

0,9

470 090

1 773 000

0,9


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 600 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i IAKS redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.