Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

75

3 480

10,0

6 710

23 400

10,8

Uppsala

115

4 250

5,8

8 790

37 300

5,8

Södermanlands

140

4 000

6,0

12 790

51 100

6,0

Östergötlands

158

4 660

3,6

12 300

57 300

3,7

Jönköpings

73

3 800

4,7

8 500

32 300

5,6

Kronobergs

50

4 290

3,7

5 560

23 800

4,2

Kalmar

80

4 340

5,4

5 610

24 400

8,6

Gotlands

57

3 560

10,1

2 430

8 700

10,1

Blekinge

35

4 410

5,4

1 350

6 000

5,4

Skåne

174

4 790

4,2

10 670

51 100

4,6

Hallands

114

4 620

4,7

10 730

49 500

6,4

Västra Götalands

441

4 200

2,8

76 960

323 300

2,8

Värmlands

115

3 350

4,6

15 000

50 300

5,2

Örebro

138

4 280

6,3

16 090

68 800

6,3

Västmanlands

171

4 590

2,9

18 310

84 100

2,9

Dalarnas

42

2 830

9,0

4 240

12 000

9,1

Gävleborgs

47

3 160

6,3

6 100

19 300

6,3

Västernorrlands

5

..

..

370

..

..

Jämtlands

10

..

..

130

..

..

Västerbottens

22

1 770

11,2

2 140

3 800

11,3

Norrbottens

13

..

..

640

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

198

4 940

3,5

13 000

64 200

4,3

Götalands mellanbygder

176

4 100

4,9

8 660

35 500

5,0

Götalands norra slättbygder

454

4 560

2,6

59 630

271 700

2,7

Svealands slättbygder

685

4 080

2,3

66 420

270 900

2,4

Götalands skogsbygder

321

3 810

3,6

47 890

182 400

3,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

166

3 520

6,1

22 280

78 300

6,1

Nedre Norrland

40

2 640

9,7

4 740

12 500

9,9

Övre Norrland

35

1 530

15,3

2 750

4 200

15,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

2 075

4 110

1,4

225 830

929 000

1,5

2003

2 372

3 960

1,2

274 880

1 089 500

1,3

2002

2 412

4 050

1,2

287 680

1 167 000

1,3

2001

2 249

3 510

1,3

271 620

952 500

1,4

2000

2 413

3 910

1,0

290 820

1 137 700

1,0

1999

2 385

3 410

1,3

305 660

1 042 800

1,3


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 370 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.