Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

25

4 950

2,8

1 220

6 000

2,9

Uppsala

29

5 550

3,4

1 350

7 500

3,4

Södermanlands

60

5 320

2,4

3 280

17 400

2,4

Östergötlands

143

5 650

1,6

7 720

43 600

1,6

Jönköpings

40

4 490

4,1

1 710

7 700

4,1

Kronobergs

40

3 960

3,4

1 240

4 900

3,4

Kalmar

84

4 990

2,3

4 710

23 500

2,3

Gotlands

75

5 350

2,9

3 830

20 500

2,9

Blekinge

32

5 430

3,2

1 230

6 700

3,2

Skåne

67

5 110

3,3

4 430

22 600

3,3

Hallands

89

5 440

2,8

4 130

22 500

2,9

Västra Götalands

193

5 140

2,2

13 310

68 400

2,5

Värmlands

37

4 610

3,4

1 810

8 400

3,4

Örebro

23

5 330

3,0

1 090

5 800

3,0

Västmanlands

22

5 740

2,9

950

5 500

2,9

Dalarnas

1

..

..

40

..

..

Gävleborgs

3

..

..

50

..

..

Västernorrlands

2

..

..

80

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

5

..

..

50

..

..

Norrbottens

3

..

..

40

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

101

5 530

2,5

5 050

27 900

2,5

Götalands mellanbygder

186

5 260

2,0

10 120

53 200

2,0

Götalands norra slättbygder

247

5 530

1,8

15 580

86 200

1,8

Svealands slättbygder

178

5 370

1,2

9 080

48 800

1,3

Götalands skogsbygder

203

4 460

1,7

9 930

44 200

1,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

46

4 750

3,1

2 290

10 900

7,2

Nedre Norrland

4

..

..

120

..

..

Övre Norrland

8

..

..

80

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

973

5 200

0,8

52 340

272 300

0,9

2003

930

4 580

0,9

44 350

202 700

0,9

2002

723

5 480

0,9

30 600

167 400

1,0

2001

821

4 360

1,5

39 600

172 500

1,5

2000

751

4 550

1,3

40 690

185 100

1,3

1999

692

4 680

1,4

32 590

152 400

1,4


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 80 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.