Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

570

..

..

Uppsala

16

..

..

1 620

..

..

Södermanlands

23

3 600

6,3

920

3 300

14,2

Östergötlands

31

4 380

4,2

2 230

9 800

7,7

Jönköpings

31

3 450

4,6

1 760

6 100

9,9

Kronobergs

18

..

..

640

..

..

Kalmar

13

..

..

980

..

..

Gotlands

4

..

..

530

..

..

Blekinge

2

..

..

70

..

..

Skåne

12

..

..

620

..

..

Hallands

11

..

..

590

..

..

Västra Götalands

80

4 020

2,7

6 610

26 500

6,4

Värmlands

13

..

..

590

..

..

Örebro

4

..

..

530

..

..

Västmanlands

13

..

..

600

..

..

Dalarnas

13

..

..

520

..

..

Gävleborgs

19

..

..

710

..

..

Västernorrlands

5

..

..

230

..

..

Jämtlands

5

..

..

110

..

..

Västerbottens

13

..

..

370

..

..

Norrbottens

5

..

..

220

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

290

..

..

Götalands mellanbygder

13

..

..

990

..

..

Götalands norra slättbygder

60

4 360

3,2

4 620

20 200

5,9

Svealands slättbygder

68

3 680

3,3

4 410

16 300

5,4

Götalands skogsbygder

109

3 660

2,3

7 000

25 600

6,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

41

2 810

6,7

1 900

5 300

14,7

Nedre Norrland

26

2 190

8,8

930

2 000

25,4

Övre Norrland

18

..

..

590

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

341

3 590

1,7

20 590

73 800

3,3

2003

388

3 470

1,8

27 800

96 500

2,7

2002

420

3 540

1,8

26 010

92 000

3,5

2001

393

3 190

3,3

26 510

84 600

3,3

2000

340

3 430

3,2

31 770

109 000

3,2

1999

362

2 790

4,3

33 020

92 100

4,3


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 110 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.