Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004

JO 19 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2004. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2004. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

3 520

4,5

1 040

3 600

4,5

Uppsala

90

3 560

3,1

3 110

11 100

3,2

Södermanlands

72

3 410

2,8

2 220

7 600

5,1

Östergötlands

148

3 830

1,9

5 740

22 000

1,9

Jönköpings

3

..

..

130

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

38

3 740

2,9

980

3 700

2,9

Gotlands

45

4 510

2,8

1 040

4 700

4,8

Blekinge

3

..

..

50

..

..

Skåne

96

2 640

3,4

3 250

8 600

3,5

Hallands

43

2 550

5,0

840

2 100

6,8

Västra Götalands

100

2 900

4,2

4 120

11 900

4,2

Värmlands

30

2 730

9,3

890

2 400

9,3

Örebro

32

3 230

7,4

820

2 600

9,3

Västmanlands

57

3 050

3,6

1 700

5 200

3,6

Dalarnas

15

..

..

260

..

..

Gävleborgs

3

..

..

70

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

92

2 700

3,5

2 520

6 800

3,5

Götalands mellanbygder

116

3 510

2,3

3 310

11 600

2,8

Götalands norra slättbygder

201

3 500

2,3

8 600

30 100

2,3

Svealands slättbygder

294

3 400

1,7

9 530

32 400

2,0

Götalands skogsbygder

51

2 970

5,1

1 260

3 700

6,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

46

2 240

6,1

1 030

2 300

7,6

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

800

3 300

1,1

26 320

86 900

1,2

2003

773

3 270

2,2

24 160

79 100

2,2

2002

934

3 130

1,2

26 990

84 400

1,4

2001

933

2 860

1,3

26 650

76 300

1,4

2000

708

2 660

2,2

25 390

67 400

2,2

1999

788

2 720

2,6

30 050

81 800

2,6


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 70 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21. För år 1999 innefattar arealuppgiften även vicker och åkerbönor.

3) För åren 1999-2003 redovisas definitiv bärgad skörd.