Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

103

5 930

3,3

13 010

77 100

3,3

Uppsala

174

5 760

3,0

21 980

126 700

3,0

Södermanlands

165

5 700

1,2

22 280

126 900

1,2

Östergötlands

277

6 630

1,2

43 750

290 100

1,2

Jönköpings

10

..

..

760

..

..

Kronobergs

10

..

..

300

..

..

Kalmar

98

6 020

2,6

10 260

61 700

2,6

Gotlands

98

5 130

2,7

6 540

33 500

2,7

Blekinge

40

6 400

5,5

1 780

11 400

5,5

Skåne

476

7 790

0,8

93 810

730 400

0,8

Hallands

69

6 450

2,6

6 020

38 900

3,4

Västra Götalands

332

6 250

1,4

53 030

331 400

1,4

Värmlands

34

5 210

7,5

1 870

9 700

7,5

Örebro

98

6 060

1,8

8 110

49 200

1,8

Västmanlands

128

5 750

1,9

10 050

57 800

1,9

Dalarnas

25

4 490

6,7

980

4 400

6,7

Gävleborgs

14

..

..

480

..

..

Västernorrlands

-

-

-

20

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

405

7 960

0,9

75 120

597 700

0,9

Götalands mellanbygder

314

6 320

1,1

34 800

219 800

1,1

Götalands norra slättbygder

516

6 530

0,9

88 940

580 900

0,9

Svealands slättbygder

686

5 820

1,2

76 040

442 700

1,2

Götalands skogsbygder

143

5 550

3,6

12 110

67 200

3,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

82

5 470

1,5

5 270

28 800

1,5

Nedre Norrland

5

..

..

170

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

2 151

6 630

0,6

295 880

1 961 700

0,6

2004

2 390

6 180

0,5

349 700

2 159 400

0,5

2003

2 424

5 560

0,7

363 910

2 025 400

0,7

2002

2 275

6 400

0,5

285 060

1 823 200

0,5

2001

2 415

5 970

0,7

354 040

2 112 800

0,7

2000

2 510

6 030

0,6

353 020

2 129 400

0,6


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 2 730 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.