Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Åkerbönor. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Field beans. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

20

..

..

Uppsala

7

..

..

160

..

..

Södermanlands

2

..

..

90

..

..

Östergötlands

11

..

..

400

..

..

Jönköpings

1

..

..

50

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

10

..

..

Gotlands

1

..

..

20

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

24

2 350

5,2

1 340

3 200

5,2

Hallands

23

2 680

4,7

830

2 200

4,7

Västra Götalands

54

2 400

3,3

3 200

7 700

4,7

Värmlands

6

..

..

60

..

..

Örebro

-

-

-

40

..

..

Västmanlands

6

..

..

140

..

..

Dalarnas

1

..

..

40

..

..

Gävleborgs

4

..

..

50

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

36

2 560

5,5

1 450

3 700

5,5

Götalands mellanbygder

8

..

..

510

..

..

Götalands norra slättbygder

54

2 400

3,5

3 160

7 600

4,9

Svealands slättbygder

21

2 280

6,8

490

1 100

9,7

Götalands skogsbygder

14

..

..

620

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

200

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

140

2 320

2,5

6 430

15 000

3,1

2004

101

2 260

4,0

5 510

12 400

4,0


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För år 2004 redovisas definitiv bärgad skörd.