Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Winter rape. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

560

..

..

Uppsala

7

..

..

370

..

..

Södermanlands

15

..

..

600

..

..

Östergötlands

123

3 370

1,6

5 720

19 300

1,6

Jönköpings

7

..

..

160

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

52

2 750

3,6

1 600

4 400

3,6

Gotlands

54

2 810

2,0

1 200

3 400

2,0

Blekinge

13

..

..

170

..

..

Skåne

288

3 410

0,8

16 250

55 500

0,8

Hallands

27

2 680

5,0

790

2 100

5,0

Västra Götalands

142

3 030

2,4

7 660

23 200

2,4

Värmlands

1

..

..

20

..

..

Örebro

11

..

..

220

..

..

Västmanlands

2

..

..

60

..

..

Dalarnas

1

..

..

10

..

..

Gävleborgs

-

-

-

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

242

3 500

0,9

13 030

45 600

0,9

Götalands mellanbygder

169

2 920

1,4

6 160

18 000

1,4

Götalands norra slättbygder

241

3 190

1,6

12 630

40 300

1,6

Svealands slättbygder

54

3 090

1,5

1 840

5 700

1,5

Götalands skogsbygder

43

2 840

3,2

1 140

3 200

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

11

..

..

300

800

2,6

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

760

3 230

0,7

35 460

114 600

0,7

2004

817

3 430

0,7

37 490

128 600

0,7

2003

562

2 860

0,8

23 350

66 700

0,8

2002

751

2 910

0,8

31 220

90 900

0,8

2001

542

3 100

0,8

19 900

61 700

0,8

2000

534

3 250

2,2

24 870

80 900

2,2


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 280 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd.