Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Spring rape. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

57

1 830

2,1

2 840

5 200

2,1

Uppsala

110

2 050

1,7

5 470

11 200

1,7

Södermanlands

82

1 980

2,7

3 700

7 300

2,7

Östergötlands

60

1 810

4,5

2 730

4 900

4,5

Jönköpings

3

..

..

60

..

..

Kronobergs

3

..

..

30

..

..

Kalmar

8

..

..

210

..

..

Gotlands

42

1 740

3,4

890

1 500

3,4

Blekinge

12

..

..

160

..

..

Skåne

86

1 920

2,9

3 450

6 600

2,9

Hallands

34

2 300

2,4

900

2 100

2,4

Västra Götalands

172

1 710

3,7

9 330

16 000

3,7

Värmlands

21

1 820

3,6

770

1 400

3,6

Örebro

71

2 080

2,7

3 070

6 400

2,7

Västmanlands

120

1 850

1,8

4 610

8 500

1,8

Dalarnas

7

..

..

100

..

..

Gävleborgs

-

-

-

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

74

2 050

2,2

2 920

6 000

2,2

Götalands mellanbygder

78

1 760

3,5

1 960

3 500

3,6

Götalands norra slättbygder

189

1 730

3,6

10 210

17 700

3,6

Svealands slättbygder

454

1 960

0,9

20 110

39 300

0,9

Götalands skogsbygder

68

1 840

3,2

2 060

3 800

3,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

25

1 830

3,3

1 000

1 800

3,3

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

888

1 880

1,1

38 440

72 400

1,1

2004

814

2 240

0,6

36 690

82 300

0,6

2003

723

1 920

0,8

26 670

51 100

0,8

2002

630

2 110

0,9

21 900

46 300

0,9

2001

410

1 980

1,3

13 590

26 900

1,3

2000

315

2 010

2,4

11 520

23 100

2,4


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 230 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd.