Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Höstrybs. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Winter turnip rape. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

240

..

..

Uppsala

10

..

..

340

..

..

Södermanlands

8

..

..

250

..

..

Östergötlands

-

-

-

50

..

..

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

1

..

..

10

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

4

..

..

130

..

..

Hallands

-

-

-

20

..

..

Västra Götalands

3

..

..

70

..

..

Värmlands

4

..

..

110

..

..

Örebro

4

..

..

100

..

..

Västmanlands

7

..

..

140

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

110

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

10

..

..

Götalands norra slättbygder

-

-

-

80

..

..

Svealands slättbygder

45

1 930

2,8

1 190

2 300

2,8

Götalands skogsbygder

4

..

..

70

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

10

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

54

1 880

2,6

1 490

2 800

2,6

2004

42

2 230

2,1

1 240

2 800

2,1

2003

28

1 490

5,3

820

1 200

5,3

2002

74

1 760

2,3

1 900

3 300

2,3

2001

40

1 460

7,7

860

1 200

7,7

2000

52

1 750

7,7

1 400

2 400

7,7


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 40 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd.