Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Oljelin. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Oil flax. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

480

..

..

Uppsala

21

1 790

2,4

980

1 700

2,4

Södermanlands

22

1 600

1,1

820

1 300

1,1

Östergötlands

89

1 760

1,8

4 300

7 600

1,8

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3

..

..

60

..

..

Gotlands

3

..

..

70

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

15

..

..

580

..

..

Hallands

5

..

..

60

..

..

Västra Götalands

30

1 180

8,9

1 670

2 000

8,9

Värmlands

-

-

-

10

..

..

Örebro

14

..

..

290

..

..

Västmanlands

11

..

..

430

..

..

Dalarnas

1

..

..

10

..

..

Gävleborgs

-

-

-

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

440

..

..

Götalands mellanbygder

12

..

..

310

..

..

Götalands norra slättbygder

110

1 570

3,0

5 560

8 800

3,0

Svealands slättbygder

73

1 640

1,3

2 960

4 900

1,3

Götalands skogsbygder

6

..

..

110

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

400

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

221

1 570

1,8

9 800

15 400

1,8

2004

145

2 020

1,5

5 740

11 600

1,5

2003

109

1 850

2,5

3 710

6 900

2,5

2002

88

1 700

3,1

3 080

5 200

3,2

2001

141

780

7,0

4 260

3 300

7,2

2000

250

770

12,3

10 310

7 900

12,3


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 70 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd.