Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2005. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

17. Peas and field beans. Area not harvested in 2005. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,9

 

-

-

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

50

2,4

 

0

0,0

Östergötlands

70

1,4

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

0

0,0

Kronobergs

-

-

 

-

-

Kalmar

30

3,3

 

-

-

Gotlands

0

0,0

 

0

0,0

Blekinge

..

..

 

-

-

Skåne

20

0,5

 

50

3,8

Hallands

..

..

 

0

0,0

Västra Götalands

200

4,7

 

0

0,1

Värmlands

10

1,7

 

0

0,0

Örebro

0

0,4

 

0

0,0

Västmanlands

20

1,5

 

0

0,0

Dalarnas

..

..

 

0

0,0

Gävleborgs

..

..

 

0

0,0

Västernorrlands

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,1

 

0

0,2

Götalands mellanbygder

50

1,5

 

40

7,4

Götalands norra slättbygder

270

3,3

 

0

0,1

Svealands slättbygder

90

1,1

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

10

0,8

 

0

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

1,9

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

0

0,0

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2005

440

1,8

 

50

0,8

2004

1 100

4,1

 

350

6,4

2003

650

2,7

 

 

 

2002

750

2,8

 

 

 

2001

2 090

7,8

 

 

 

2000

1 390

5,5

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).