Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal 2005. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

18. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested in 2005. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

40

1,4

 

..

..

Uppsala

..

..

 

30

0,5

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

70

1,8

 

..

..

Östergötlands

0

0,1

 

100

3,5

 

-

-

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

10

0,5

 

..

..

 

-

-

Gotlands

10

0,6

 

0

0,0

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

-

-

Skåne

10

0,0

 

130

3,9

 

..

..

Hallands

30

3,6

 

0

0,1

 

-

-

Västra Götalands

70

0,9

 

220

2,4

 

..

..

Värmlands

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Örebro

..

..

 

60

1,9

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

30

0,6

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

-

-

 

-

-

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

0,2

 

80

2,8

 

..

..

Götalands mellanbygder

10

0,2

 

50

2,7

 

..

..

Götalands norra slättbygder

70

0,6

 

310

3,0

 

-

-

Svealands slättbygder

10

0,8

 

210

1,1

 

40

3,7

Götalands skogsbygder

10

1,0

 

30

1,4

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

170

0,5

 

690

1,8

 

50

3,3

2004

300

0,8

 

240

0,7

 

40

3,3

2003

60

0,3

 

250

0,9

 

 

 

2002

200

0,6

 

190

0,9

 

 

 

2001

330

1,7

 

340

2,5

 

 

 

2000

560

2,3

 

200

1,8

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).