Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal 2005. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

19. Spring turnip rape, rape/turnip rape and oil flax. Area not harvested in 2005. Preliminary data

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Vårrybs

 

Raps och rybs 1)

 

Oljelin

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

70

1,9

 

..

..

Uppsala

..

..

 

40

0,6

 

0

0,0

Södermanlands

..

..

 

70

1,4

 

0

0,0

Östergötlands

..

..

 

100

1,1

 

0

0,0

Jönköpings

-

-

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

..

..

 

10

0,4

 

..

..

Gotlands

..

..

 

10

0,3

 

..

..

Blekinge

..

..

 

10

2,0

 

-

-

Skåne

-

-

 

140

0,7

 

..

..

Hallands

..

..

 

30

1,5

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

300

1,6

 

240

14,4

Värmlands

10

0,6

 

40

2,1

 

-

-

Örebro

..

..

 

60

1,5

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

50

1,0

 

..

..

Dalarnas

0

0,7

 

10

1,4

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

110

0,7

 

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

 

70

0,8

 

..

..

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

380

1,6

 

240

4,4

Svealands slättbygder

50

1,7

 

320

1,2

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

..

..

 

40

1,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,3

 

40

1,4

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

70

1,0

 

980

1,2

 

310

3,2

2004

280

3,3

 

860

1,0

 

420

7,3

2003

180

2,4

 

540

0,9

 

290

7,8

2002

630

5,0

 

1 110

1,6

 

110

3,3

2001

440

4,2

 

1 200

2,7

 

1 390

32,5

2000

250

2,5

 

1 100

2,3

 

4 840

47,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.