Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

4 730

1,9

1 480

7 000

1,9

Uppsala

120

5 120

1,5

7 560

38 700

1,5

Södermanlands

57

4 490

2,6

3 520

15 800

2,6

Östergötlands

61

4 800

2,9

3 410

16 400

2,9

Jönköpings

4

..

..

130

..

..

Kronobergs

3

..

..

60

..

..

Kalmar

22

4 940

3,4

1 000

4 900

3,4

Gotlands

44

4 990

3,3

1 940

9 700

3,6

Blekinge

19

5 540

3,2

740

4 100

3,2

Skåne

203

5 810

1,2

12 530

72 800

1,2

Hallands

60

6 020

2,8

3 250

19 600

4,9

Västra Götalands

100

3 790

3,6

6 930

26 300

3,6

Värmlands

16

..

..

750

3 500

3,7

Örebro

96

5 350

1,5

6 150

32 900

1,6

Västmanlands

145

4 110

2,1

8 330

34 200

2,1

Dalarnas

32

3 080

5,6

720

2 200

5,6

Gävleborgs

14

..

..

380

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

204

6 190

1,1

11 440

70 800

1,5

Götalands mellanbygder

125

4 970

1,9

6 490

32 300

1,9

Götalands norra slättbygder

123

4 200

2,8

8 680

36 400

2,8

Svealands slättbygder

441

4 810

0,9

26 720

128 600

0,9

Götalands skogsbygder

55

3 870

5,0

2 530

9 800

5,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

68

3 720

4,4

2 350

8 800

4,4

Nedre Norrland

10

..

..

200

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

1 026

4 930

0,7

59 260

291 900

0,8

2004

960

4 740

0,9

53 400

252 900

0,9

2003

897

4 900

0,6

47 080

230 800

0,7

2002

1 081

4 900

0,7

54 080

264 900

0,7

2001

873

4 600

1,0

44 530

204 700

1,0

2000

857

5 040

1,4

48 150

242 500

1,4


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 620 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.