Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2005. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0502 1)

20. Cereals. Area harvested as green fodder in 2005. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0502)

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

20

0,1

 

10

0,4

 

..

..

Östergötlands

70

0,2

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

50

2,3

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Hallands

130

2,2

 

140

4,2

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

50

0,8

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

70

1,1

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

0,2

 

140

1,2

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

40

0,7

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

70

0,1

 

20

0,3

 

0

0,0

Svealands slättbygder

20

0,0

 

80

0,3

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

40

1,4

 

50

4,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

240

0,1

 

410

0,7

 

90

0,4

2004

120

0,0

 

180

0,3

 

180

0,7

2003

150

0,0

 

210

0,5

 

330

1,4

2002

190

0,1

 

260

0,5

 

330

1,4

2001

450

0,1

 

140

0,3

 

270

0,8

2000

180

0,1

 

220

0,4

 

20

0,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2005. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0502 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2005. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0502)

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

170

1,8

 

0

0,0

Uppsala

..

..

 

0

0,0

 

140

1,7

Södermanlands

..

..

 

460

3,8

 

330

3,0

Östergötlands

..

..

 

340

2,0

 

20

0,2

Jönköpings

..

..

 

160

2,3

 

1 270

16,9

Kronobergs

..

..

 

50

1,7

 

30

0,7

Kalmar

0

0,0

 

140

0,9

 

1 090

19,7

Gotlands

0

0,0

 

990

6,4

 

190

8,1

Blekinge

..

..

 

220

5,3

 

90

7,1

Skåne

0

0,0

 

70

0,1

 

300

2,5

Hallands

..

..

 

850

3,8

 

330

3,0

Västra Götalands

..

..

 

1 180

2,5

 

1 270

1,9

Värmlands

-

-

 

100

0,8

 

310

2,4

Örebro

-

-

 

0

0,0

 

20

0,1

Västmanlands

-

-

 

0

0,0

 

530

3,4

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

10

0,4

Gävleborgs

-

-

 

1 280

9,9

 

350

7,2

Västernorrlands

-

-

 

400

8,4

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

330

14,4

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

100

0,9

 

490

28,1

Norrbottens

-

-

 

280

6,2

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

710

1,0

 

110

0,8

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

1 070

2,0

 

710

8,3

Götalands norra slättbygder

..

..

 

1 440

3,0

 

510

0,9

Svealands slättbygder

..

..

 

640

0,6

 

1 000

1,7

Götalands skogsbygder

..

..

 

710

1,7

 

3 400

8,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

 

780

3,3

 

670

3,7

Nedre Norrland

-

-

 

1 540

7,9

 

440

9,7

Övre Norrland

-

-

 

370

2,5

 

710

25,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

0

0,0

 

7 180

1,9

 

7 680

3,8

2004

10

0,3

 

5 580

1,4

 

4 830

2,1

2003

50

0,7

 

4 350

1,2

 

4 930

1,8

2002

60

1,0

 

8 440

2,1

 

7 320

2,5

2001

100

1,1

 

2 900

0,7

 

6 560

2,4

2000

50

0,4

 

2 450

0,6

 

4 720

1,6


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2005. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0502 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2005. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0502)

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

420

1,3

Uppsala

..

..

 

1 010

39,8

 

1 150

1,5

Södermanlands

0

0,0

 

190

17,5

 

1 020

1,9

Östergötlands

0

0,0

 

750

24,9

 

1 180

1,3

Jönköpings

40

3,5

 

1 050

38,9

 

2 520

13,0

Kronobergs

0

0,0

 

500

47,8

 

580

5,9

Kalmar

0

0,0

 

770

43,5

 

2 070

5,3

Gotlands

100

2,4

 

590

67,4

 

1 920

5,8

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

560

6,0

Skåne

0

0,0

 

1 970

64,6

 

2 340

1,0

Hallands

0

0,0

 

1 350

64,9

 

2 810

5,7

Västra Götalands

0

0,0

 

3 670

28,7

 

3 190

3,0

Värmlands

0

0,0

 

1 130

67,5

 

1 550

5,0

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

380

0,8

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

770

1,2

Dalarnas

..

..

 

430

60,0

 

440

2,4

Gävleborgs

..

..

 

1 550

74,7

 

3 270

15,6

Västernorrlands

..

..

 

1 800

85,7

 

2 390

31,7

Jämtlands

..

..

 

2 180

99,0

 

2 550

54,0

Västerbottens

..

..

 

1 940

81,5

 

2 520

17,1

Norrbottens

-

-

 

820

87,9

 

1 160

18,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

1 150

64,6

 

2 240

1,2

Götalands mellanbygder

100

1,0

 

1 960

64,1

 

3 880

3,1

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

2 020

22,8

 

4 060

1,8

Svealands slättbygder

0

0,0

 

2 090

32,8

 

3 840

1,4

Götalands skogsbygder

50

0,7

 

5 530

43,8

 

9 780

8,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

1 200

36,5

 

2 650

4,8

Nedre Norrland

..

..

 

5 430

88,7

 

7 520

24,5

Övre Norrland

..

..

 

3 100

84,5

 

4 180

19,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

170

0,3

 

22 380

48,9

 

38 150

3,6

2004

270

0,5

 

20 570

50,7

 

31 740

2,8

2003

310

0,7

 

24 270

47,7

 

34 600

2,9

2002

210

0,7

 

23 770

48,6

 

40 590

3,5

2001

40

0,1

 

20 240

43,3

 

30 700

2,6

2000

40

0,1

 

13 550

29,9

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.