Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2005. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0502 1)

21. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2005. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0502)

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

-

-

Uppsala

40

1,5

 

..

..

Södermanlands

0

0,1

 

..

..

Östergötlands

20

0,3

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

-

-

 

-

-

Kalmar

0

0,0

 

-

-

Gotlands

80

6,8

 

..

..

Blekinge

..

..

 

-

-

Skåne

40

1,4

 

0

0,0

Hallands

70

14,7

 

10

1,1

Västra Götalands

0

0,0

 

220

6,4

Värmlands

10

1,1

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

-

-

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

70

3,0

 

10

0,7

Götalands mellanbygder

70

2,2

 

..

..

Götalands norra slättbygder

20

0,2

 

220

6,5

Svealands slättbygder

40

0,5

 

50

8,9

Götalands skogsbygder

60

5,9

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

0,7

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2005

260

1,1

 

270

4,1

2004

530

2,0

 

60

1,0

2003

700

2,8

 

 

 

2002

860

3,1

 

 

 

2001

900

3,3

 

 

 

2000

540

2,1

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.