Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

22. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2005. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0502 1)

22. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2005. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0502)

 

Område

Raps och rybs

 

Oljelin

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0

 

..

..

Uppsala

0

0

 

0

0,0

Södermanlands

10

0,1

 

0

0,0

Östergötlands

30

0,4

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

-

-

Kalmar

30

1,3

 

..

..

Gotlands

0

0

 

..

..

Blekinge

10

3,7

 

-

-

Skåne

0

0

 

..

..

Hallands

0

0

 

..

..

Västra Götalands

0

0

 

0

0,0

Värmlands

0

0

 

-

-

Örebro

0

0

 

..

..

Västmanlands

0

0

 

..

..

Dalarnas

0

0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

20

0,2

 

..

..

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

40

1,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2005

110

0,1

 

10

0,1

2004

40

0,1

 

20

0,4

2003

0

0,0

 

20

0,4

2002

50

0,1

 

110

3,3

2001

0

0,0

 

170

3,9

2000

0

0,0

 

350

3,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.