Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

260

..

..

Uppsala

44

5 180

1,6

1 460

7 500

1,6

Södermanlands

19

..

..

740

..

..

Östergötlands

66

5 710

2,8

2 880

16 500

2,8

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

1

..

..

30

..

..

Kalmar

12

..

..

360

..

..

Gotlands

24

3 710

7,6

760

2 800

7,6

Blekinge

3

..

1,3

140

..

..

Skåne

141

5 910

2,5

9 160

54 100

2,5

Hallands

12

..

..

450

..

..

Västra Götalands

64

4 850

2,7

3 370

16 300

2,7

Värmlands

3

..

..

140

..

..

Örebro

25

4 290

3,8

960

4 100

3,8

Västmanlands

13

..

..

360

..

..

Dalarnas

11

..

..

210

..

..

Gävleborgs

3

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

87

6 220

2,3

4 620

28 700

2,3

Götalands mellanbygder

87

5 170

4,1

5 370

27 800

4,1

Götalands norra slättbygder

111

5 360

2,2

5 610

30 100

2,2

Svealands slättbygder

106

4 580

1,7

3 600

16 500

1,7

Götalands skogsbygder

30

4 480

5,9

1 010

4 500

6,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

28

4 200

3,9

700

2 900

3,9

Nedre Norrland

2

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

451

5 260

1,4

21 360

112 300

1,4

2004

549

5 510

1,1

24 220

133 400

1,2

2003

610

4 860

1,2

24 030

116 700

1,4

2002

583

5 270

1,1

24 060

126 700

1,3

2001

722

5 210

1,2

34 140

177 900

1,3

2000

670

5 370

1,8

34 520

185 100

1,8


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 380 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.