Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

130

..

..

Uppsala

1

..

..

90

..

..

Södermanlands

2

..

..

20

..

..

Östergötlands

1

..

..

290

..

..

Jönköpings

2

..

..

100

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

..

..

Kalmar

24

5 220

4,3

1 320

6 900

4,3

Gotlands

24

4 500

6,6

880

3 900

6,6

Blekinge

3

..

..

90

..

..

Skåne

46

6 560

1,7

1 820

11 900

1,7

Hallands

2

..

..

60

..

..

Västra Götalands

5

..

..

440

..

..

Värmlands

-

-

-

60

..

..

Örebro

-

-

-

20

..

..

Västmanlands

-

-

-

140

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

6 780

2,2

1 100

7 400

2,2

Götalands mellanbygder

65

5 240

2,8

2 850

14 900

2,8

Götalands norra slättbygder

6

..

..

640

4 300

1,4

Svealands slättbygder

4

..

..

430

2 300

5,1

Götalands skogsbygder

8

..

..

390

2 300

2,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

60

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

111

5 800

1,6

5 480

31 800

1,6

2004

107

5 610

2,5

5 260

29 500

2,5

2003

142

4 550

2,7

6 300

28 700

2,7

2002

115

5 330

2,2

5 040

26 900

2,2

2001

198

5 210

2,3

8 820

46 000

2,4

2000

228

5 030

2,6

11 940

60 000

2,6


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 70 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i DAWA redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.