Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

83

3 970

5,7

9 350

37 100

6,1

Uppsala

197

4 320

2,3

21 770

137 200

2,3

Södermanlands

119

4 320

3,3

11 760

50 800

4,3

Östergötlands

198

4 490

3,9

17 040

76 500

4,3

Jönköpings

69

3 250

4,9

6 840

22 200

5,4

Kronobergs

43

3 830

4,2

2 700

10 300

4,4

Kalmar

130

3 640

3,0

14 530

52 800

3,0

Gotlands

134

3 890

3,4

14 470

56 300

4,8

Blekinge

60

3 500

6,1

3 970

13 900

6,8

Skåne

513

5 490

1,5

85 750

470 400

1,5

Hallands

141

4 780

2,4

21 400

102 400

3,9

Västra Götalands

336

4 080

2,9

46 320

189 200

3,2

Värmlands

96

3 670

5,1

12 250

44 900

5,1

Örebro

137

4 340

3,3

18 600

80 800

3,3

Västmanlands

170

4 160

3,1

25 670

106 700

3,1

Dalarnas

72

3 210

5,1

12 220

39 300

5,1

Gävleborgs

71

2 400

5,4

11 610

27 900

8,1

Västernorrlands

40

1 860

4,8

4 320

8 000

5,9

Jämtlands

45

2 400

2,9

1 970

4 700

5,6

Västerbottens

54

2 340

4,8

10 470

24 500

4,8

Norrbottens

34

2 240

6,1

4 150

9 300

6,9

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

454

5 750

1,2

69 930

401 900

1,5

Götalands mellanbygder

410

4 160

2,0

52 910

220 200

2,2

Götalands norra slättbygder

410

4 500

2,4

46 410

208 600

2,9

Svealands slättbygder

746

4 260

1,4

101 990

434 900

1,5

Götalands skogsbygder

310

3 680

3,2

40 450

148 600

3,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

185

3 090

3,5

22 810

70 500

4,4

Nedre Norrland

138

2 360

4,7

17 850

42 100

5,2

Övre Norrland

89

2 320

3,9

14 700

34 000

4,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

2 742

4 260

0,8

367 820

1 568 700

0,9

2004

2 807

4 300

0,7

386 430

1 662 400

0,8

2003

2 747

4 190

0,8

357 770

1 499 700

0,9

2002

2 950

4 290

0,8

403 290

1 730 300

0,9

2001

2 773

4 090

0,9

385 690

1 577 000

0,9

2000

2 872

3 920

0,9

396 790

1 555 400

0,9


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 2 680 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i DAWA redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.