Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

65

3 760

5,2

5 730

21 600

5,2

Uppsala

123

4 030

5,3

8 500

34 200

5,4

Södermanlands

131

3 470

7,9

10 760

37 300

8,4

Östergötlands

143

4 060

3,6

10 680

43 400

3,6

Jönköpings

69

3 360

4,5

6 220

20 900

11,3

Kronobergs

52

4 080

3,6

4 740

19 300

3,6

Kalmar

56

3 870

5,8

4 440

17 200

15,9

Gotlands

51

3 670

4,2

2 180

8 000

5,1

Blekinge

40

3 800

7,6

1 180

4 500

15,3

Skåne

197

5 150

3,3

1 770

60 600

3,6

Hallands

103

4 710

2,7

10 720

50 500

3,2

Västra Götalands

419

3 940

2,6

66 490

261 900

2,7

Värmlands

107

2 830

8,5

12 680

35 900

8,6

Örebro

128

4 110

3,2

13 200

54 200

3,2

Västmanlands

158

3 790

5,1

15 180

57 500

6,0

Dalarnas

55

3 310

10,8

3 610

11 900

10,8

Gävleborgs

53

2 250

14,7

4 550

10 200

15,5

Västernorrlands

7

..

..

440

..

..

Jämtlands

6

..

..

160

..

..

Västerbottens

20

1 980

15,7

1 250

2 500

24,3

Norrbottens

12

..

..

970

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

201

5 300

2,7

13 980

74 000

2,7

Götalands mellanbygder

156

4 270

6,2

7 810

33 300

9,1

Götalands norra slättbygder

435

4 110

2,6

52 960

217 700

2,6

Svealands slättbygder

649

3 780

2,8

57 500

217 200

3,0

Götalands skogsbygder

308

3 710

2,7

38 520

143 000

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

168

3 040

4,9

17 430

53 000

5,2

Nedre Norrland

46

2 180

15,8

4 090

8 900

16,7

Övre Norrland

32

2 080

13,0

2 090

4 400

17,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

1 995

3 870

1,4

195 050

755 000

1,5

2004

2 075

4 120

1,4

224 870

925 300

1,5

2003

2 372

3 960

1,2

274 880

1 089 500

1,3

2002

2 412

4 050

1,2

287 680

1 167 000

1,3

2001

2 249

3 510

1,3

271 620

952 500

1,4

2000

2 413

3 910

1,0

290 820

1 137 700

1,0


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 330 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.