Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

1 060

..

..

Uppsala

17

..

..

960

..

..

Södermanlands

64

5 710

2,2

3 010

17 200

2,2

Östergötlands

158

6 090

1,6

8 890

54 100

1,6

Jönköpings

40

4 470

2,9

1 160

5 200

4,7

Kronobergs

28

4 610

1,8

820

3 800

1,8

Kalmar

83

4 500

2,8

4 470

20 100

2,8

Gotlands

87

4 220

3,4

4 020

17 000

3,7

Blekinge

27

4 180

5,9

900

3 800

5,9

Skåne

75

5 840

2,2

5 050

29 500

2,2

Hallands

65

5 780

2,8

3 840

22 200

2,8

Västra Götalands

181

5 530

1,7

12 680

70 100

1,7

Värmlands

31

5 930

1,7

1 450

8 600

1,7

Örebro

23

5 290

3,8

1 210

6 400

3,8

Västmanlands

15

..

..

650

..

..

Dalarnas

3

..

..

80

..

..

Gävleborgs

2

..

..

50

..

..

Västernorrlands

4

..

..

70

..

..

Jämtlands

2

..

..

10

..

..

Västerbottens

2

..

..

50

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

93

6 000

2,3

5 310

31 800

2,3

Götalands mellanbygder

193

4 480

1,9

10 000

44 900

2,0

Götalands norra slättbygder

260

5 990

1,3

16 960

101 600

1,3

Svealands slättbygder

156

5 680

1,2

7 880

44 800

1,2

Götalands skogsbygder

169

4 960

2,2

7 580

37 600

2,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

44

5 160

3,1

2 330

12 000

3,1

Nedre Norrland

7

..

..

120

..

..

Övre Norrland

2

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

924

5 420

0,8

50 550

274 200

0,8

2004

973

5 200

0,8

51 920

270 200

0,9

2003

930

4 580

0,9

44 350

202 700

0,9

2002

723

5 480

0,9

30 600

167 400

1,0

2001

821

4 360

1,5

39 600

172 500

1,5

2000

751

4 550

1,3

40 690

185 100

1,3


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 130 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.