Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2005. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2005. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

22

2 920

2,0

970

2 800

2,0

Uppsala

73

3 170

3,0

2 680

8 500

3,3

Södermanlands

63

2 370

4,1

2 060

4 900

4,1

Östergötlands

129

2 830

2,4

5 120

14 500

2,4

Jönköpings

4

..

..

60

..

..

Kronobergs

-

-

-

20

..

..

Kalmar

36

2 770

4,8

970

2 700

4,8

Gotlands

55

2 990

2,8

1 150

3 400

4,4

Blekinge

7

..

..

70

..

..

Skåne

82

2 730

2,4

2 900

7 900

2,4

Hallands

19

..

9,8

420

..

..

Västra Götalands

98

2 500

4,5

4 240

10 600

4,5

Värmlands

23

2 210

4,1

620

1 400

4,1

Örebro

40

3 200

3,6

990

3 200

3,6

Västmanlands

59

2 230

4,5

1 580

3 500

4,5

Dalarnas

17

..

..

310

..

..

Gävleborgs

4

..

..

80

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

2 950

2,7

2 200

6 500

2,7

Götalands mellanbygder

129

2 670

2,4

3 140

8 400

2,7

Götalands norra slättbygder

192

2 720

2,6

8 200

22 300

2,6

Svealands slättbygder

272

2 700

1,7

8 770

23 700

1,8

Götalands skogsbygder

34

2 450

5,3

940

2 300

5,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

43

2 340

3,9

980

2 300

3,9

Nedre Norrland

1

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

731

2 700

1,1

24 286

65 600

1,2

2004

800

3 300

1,1

26 640

88 000

1,2

2003

773

3 270

2,2

24 160

79 100

2,2

2002

934

3 130

1,2

26 990

84 400

1,4

2001

933

2 860

1,3

26 650

76 300

1,4

2000

708

2 660

2,2

25 390

67 400

2,2


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 190 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2000-2004 redovisas definitiv bärgad skörd.