Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2006. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2006. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

102

5 090

2,0

14 290

72 700

2,0

Uppsala

187

5 400

1,3

28 710

155 000

1,3

Södermanlands

156

5 120

1,3

24 210

124 000

1,3

Östergötlands

266

5 940

1,1

46 360

275 400

1,1

Jönköpings

21

4 040

10,6

960

3 900

10,6

Kronobergs

..

..

..

450

..

..

Kalmar

98

4 690

3,1

10 460

49 000

3,2

Gotlands

98

4 170

3,0

6 050

25 200

3,0

Blekinge

30

5 460

7,0

1 670

9 100

7,0

Skåne

493

5 950

1,4

91 570

544 700

1,4

Hallands

92

6 090

2,4

8 450

51 400

2,4

Västra Götalands

355

5 980

1,1

58 160

348 000

1,1

Värmlands

46

5 140

4,0

3 120

16 100

4,0

Örebro

100

5 820

1,6

9 880

57 500

1,6

Västmanlands

141

5 100

2,2

16 440

83 900

2,2

Dalarnas

29

4 370

5,8

1 520

6 600

5,8

Gävleborgs

..

..

..

570

..

..

Västernorrlands

..

..

..

30

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

445

6 320

1,2

77 030

487 100

1,2

Götalands mellanbygder

303

4 490

2,7

32 670

146 700

2,7

Götalands norra slättbygder

544

6 050

0,8

94 980

574 300

0,8

Svealands slättbygder

708

5 260

0,7

95 170

501 000

0,7

Götalands skogsbygder

147

4 690

4,4

13 740

64 500

4,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

90

4 970

3,0

6 590

32 700

3,0

Nedre Norrland

..

..

..

230

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

2 242

5 660

0,6

323 100

1 827 500

0,6

2005

2 214

6 630

0,6

295 090

1 957 000

0,6

2004

2 390

6 180

0,5

349 700

2 159 400

0,5

2003

2 424

5 560

0,7

363 910

2 025 400

0,7

2002

2 275

6 400

0,5

285 060

1 823 200

0,5

2001

2 415

5 970

0,7

354 040

2 112 800

0,7


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 2 200 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2001-2005 redovisas definitiv bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2001-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.