Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Skörd 2006. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Winter rape. Harvest in 2006. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

22

2 470

7,3

880

2 200

7,3

Uppsala

26

2 410

4,8

990

2 400

4,8

Södermanlands

18

2 360

3,6

900

2 100

3,6

Östergötlands

143

2 990

1,7

7 100

21 200

1,7

Jönköpings

9

..

..

140

..

..

Kronobergs

2

..

..

40

..

..

Kalmar

51

3 040

2,1

1 840

5 600

2,1

Gotlands

54

2 390

3,5

1 590

3 800

3,5

Blekinge

13

..

..

300

..

..

Skåne

345

3 450

0,7

24 100

83 200

0,7

Hallands

53

3 220

2,1

1 420

4 600

2,1

Västra Götalands

177

3 000

2,0

8 430

25 300

2,0

Värmlands

6

..

..

90

..

..

Örebro

14

..

..

340

..

..

Västmanlands

3

..

..

140

..

..

Dalarnas

1

..

..

20

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

302

3 460

0,7

18 970

65 700

0,7

Götalands mellanbygder

191

3 170

1,3

8 860

28 100

1,3

Götalands norra slättbygder

288

3 030

1,4

14 580

44 200

1,4

Svealands slättbygder

89

2 460

3,0

3 340

8 200

3,0

Götalands skogsbygder

55

2 740

4,2

1 670

4 600

4,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

12

..

..

390

1 000

8,5

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

937

3 190

0,6

48 340

154 000

0,6

2005

788

3 230

0,7

34 970

113 100

0,7

2004

817

3 430

0,7

37 490

128 600

0,7

2003

562

2 860

0,8

23 350

66 700

0,8

2002

751

2 910

0,8

31 220

90 900

0,8

2001

542

3 100

0,8

19 900

61 700

0,8


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 410 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2001-2005 redovisas definitiv bärgad skörd.