Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

JO 19 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Skörd 2006. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Spring rape. Harvest in 2006. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

54

1 590

3,1

2 440

3 900

3,1

Uppsala

101

1 780

2,0

5 480

9 700

2,0

Södermanlands

72

1 910

1,5

3 650

7 000

1,5

Östergötlands

70

1 940

2,3

2 700

5 200

2,3

Jönköpings

4

..

..

80

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

..

..

Kalmar

7

..

..

250

..

..

Gotlands

39

1 240

5,6

1 120

1 400

5,6

Blekinge

11

..

..

170

..

..

Skåne

45

1 170

3,5

2 490

2 900

3,5

Hallands

28

1 630

4,2

840

1 400

4,2

Västra Götalands

146

1 730

2,6

7 700

13 300

2,8

Värmlands

21

1 330

4,8

710

1 000

4,8

Örebro

74

1 840

2,4

3 570

6 600

2,4

Västmanlands

82

1 690

2,5

3 880

6 600

2,5

Dalarnas

5

..

..

170

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

45

1 300

3,8

1 720

2 200

3,8

Götalands mellanbygder

56

1 230

4,4

2 310

2 800

4,5

Götalands norra slättbygder

178

1 850

2,1

8 800

16 200

2,2

Svealands slättbygder

395

1 750

1,0

19 330

33 800

1,0

Götalands skogsbygder

61

1 380

5,0

2 050

2 800

5,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

1 630

3,9

1 060

1 700

3,9

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2006

761

1 700

0,9

35 280

60 100

1,0

2005

913

1 890

1,0

38 510

72 700

1,0

2004

814

2 240

0,6

36 690

82 300

0,6

2003

723

1 920

0,8

26 670

51 100

0,8

2002

630

2 110

0,9

21 900

46 300

0,9

2001

410

1 980

1,3

13 590

26 900

1,3


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas ca 60 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2001-2005 redovisas definitiv bärgad skörd.